Database & Automation Systems


Szpital Pulmonologiczny

 

       Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Zrealizowaliśmy kompletny system BMS integrujący w zakresie monitoringu i sterowania następujące systemy automatyki budynku :

  • Wentylacja (w tym wentylacja sal operacyjnych).
  • Klimatyzacja.
  • Pompownia.
  • Węzeł ciepła i chłodu.
  • Monitoring układu gazów medycznych.
  • Stacja uzdatniania wody.
  • System przywoławczy sal operacyjnych (ekrany LCD 12”).

 


Related Works