Database & Automation Systems


Hotel Copernicus

Hotel Copernicus w Toruniu

Na zlecenie Hotelu Copernicus w Toruniu zrealizowaliśmy kompletny system BMS.
Projekt obejmował integrację w zakresie monitoringu i sterowania następujących systemów automatyki budynku :

  • Wentylacja (18 central).
  • Klimatyzacja (200 urządzeń).
  • Sterowanie oświetleniem wewnętrznym (kontrola obecności gościa w strefie).
  • Monitoring RG (3 niezależnie mierniki parametrów sieci) – automatyczne odciążanie instalacji elektrycznej w przypadku osiągnięcia określonych progów granicznych mocy.
  • Węzeł ciepła.
  • Węzeł chłodu.
  • Technologia basenowa.
  • System hotelowy.

 


Related Works