Database & Automation Systems


INCBR Puławy

      Innowacyjno – Naukowe Centrum Badań Rolniczych
w Puławach

System AKPiA / BMS sterujący oraz nadzorujący najważniejsze układy budynku, takie jak:

 • 11 central wentylacji bytowej – kompletna automatyka central wentylacyjnych.
 • 90 wentylatorów odciągów technicznych – sterowanie wentylatorami.
 • 123 regulatory zmiennego przepływu typu VAV – kompensacja ciśnienia w pomieszczeniach badawczych. Monitoring ciśnień we wszystkich pomieszczeniach badawczych.
 • 30 dygestoriów laboratoryjnych – sterowanie wydatkami wyciągów na podstawie prędkości przepływu powietrza na oknie dygestorium.
 • 60 okapów laboratoryjnych – sterowanie pracą okapów technicznych.
 • Węzeł ciepła – monitoring parametrów pracy.
 • Węzeł chłodu – monitoring parametrów pracy.
 • Monitoring zbiornika p.poż., instalacji hydroforowej p.poż. – Monitoring oraz dopełnianie zbiornika p.poż.
 • Monitoring Zbiorników bezodpływowych ścieków organicznych i nieorganicznych.
 • Monitoring Chłodni.
 • System powiadamiania e-mail, sms.

Related Works