Database & Automation Systems


Hotel Sepia

Hotel Sepia w Bydgoszczy

Kompletny system BMS integrujący w zakresie monitoringu i sterowania następujące systemy automatyki budynku :

 • Wentylacja (14 central, >30 wentylatorów wyciągowych).
 • Klimatyzacja (100 urządzeń).
 • Sterowanie oświetleniem wewnętrznym (kontrola obecności gościa w strefie).
 • Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (harmonogramy czasowe).
 • Monitoring RG (2 niezależnie mierniki parametrów sieci) – automatyczne odciążanie instalacji elektrycznej w przypadku osiągnięcia określonych progów granicznych mocy.
 • Węzeł ciepła.
 • Węzeł chłodu.
 • Sterowanie przegrzewem wody.
 • Separator tłuszczów, pompownia ścieków, hydrofornia, układ solarny.
 • Sterowanie AV (sale konferencyjne, nagłośnienie budynku).
 • System hotelowy Fidelio.

Related Works