Database & Automation Systems


Wodociągi


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Schon/uxb_templates/single-portfolio.php on line 101

Przepompownia wód deszczowych – Wodociągi Bydgoszcz

Automatyka przepompowni wód deszczowych stanowiącej element układu miejskiej instalacji deszczowej. Układ zasilająco sterowniczy dla zestawu czterech pomp o mocy 90 kW każda.
System zabezpiecza pompy przed uszkodzeniem (po 4 niezależne zabezpieczenia każda), optymalizuje ich pracę pod kątem zużycia (zliczanie motogodzin). Układ wyposażono w urządzenia łagodnego rozruchu oraz łagodnego zatrzymania, zabezpieczającego przed zjawiskiem młota wodnego. Jest to ważne ponieważ pompy podnoszą wodę na wysokość 14 metrów i opadająca nagle woda mogłaby uszkodzić pompę.


Related Works