Database & Automation Systems


GlobalMalt Polska


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Schon/uxb_templates/single-portfolio.php on line 101

Automatyka skrzyń słodowniczych – GlobalMalt Polska w Bydgoszczy

Automatyka ośmiu skrzyń słodowniczych o pojemności 120 ton każda. Zadaniem układu
jest sterowanie procesem zgodnie z zadanymi parametrami. Układ steruje wózkami przerabiającymi słodowane ziarno oraz automatycznie rozładowującymi skrzynie.


Related Works