Database & Automation Systems


Unilever S.A


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Schon/uxb_templates/single-portfolio.php on line 101

 Węzeł podgrzewu wody technologiczno – procesowej

Węzeł technologiczny przygotowania wody procesowej. Zadanim automatyki jest przygotowanie wody o ściśle określonej temperaturze. Trudnością jest zmienne zapotrzebowanie na wodę
oraz rygor regulacji. Układ wymagał zastosowania skomplikowanych i zaawansowanych układów regulacji ciągłej.

 Pompownia pożarowa

Układ monitoringu pracy pompowni pożarowej. Na pompownie składa się zbiornik naziemny
wraz z zestawem dwóch pomp o mocy 160kW każda. System odpowiada za monitoring
oraz utrzymanie właściwego poziomu wody w zbiorniku oraz nadzór nad pracą pomp.


Related Works