Database & Automation Systems


Unilever S.A.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Schon/uxb_templates/single-portfolio.php on line 101

 Unilever S.A. w Bydgoszczy Hala pakowni

Automatyka wentylacji pakowni składająca się z trzech zestawów nawiewno wywiewnych o łącznej wydajności 105 000 m3 / h każdy i wyposażonych w układy recyrkulacji, odzysku glikolowego
oraz agregaty freonowe o mocy 200kW każdy. Centrale wyposażone w wentylatory napędzane silnikami o mocy 37kW każdy.


Related Works