Database & Automation Systems


Automatyka przemysłowa


Automatyka przemysłowa obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień. W ramach naszych kompetencji realizujemy zadania związane między innymi z projektowaniem oraz prowadzeniem uruchomień instalacji przemysłowych, takich jak:

linie produkcyjne, węzły procesowe,

kotłownie, stacje uzdatniania, instalacje chłodnicze,

instalacje wentylacji i utrzymania kaskady ciśnień, oczyszczalnie ścieków.

Jesteśmy przygotowani aby przeprowadzić proces uruchomienia począwszy od uzgodnień, doboru elementów kontrolno-pomiarowych, wykonania dokumentacji projektowej, przez nadzór nad wykonaniem instalacji aż po, opracowanie dokumentacji uruchomieniowej, przeprowadzenie uruchomień, oprogramowanie sterowników i wykonanie testów instalacji.

Pracujemy gównie na sterownikach Beckhoff Automation, Wago, Siemens Simatic. Z tymi producentami mamy największe doświadczenie i najwięcej realizacji. Niemniej jednak w razie potrzeby możemy pracować z innymi producentami automatyki.