Database & Automation Systems


Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Schon/uxb_templates/single-portfolio.php on line 101

  Szpital zakaźny w Bydgoszczy

Układ automatyki wentylacji szpitala zakaźnego w Bydgoszczy składający się z 16 central NW
oraz rozbudowanego układu VAV zapewniającego utrzymanie wymaganych różnic ciśnień pomiędzy strefami ogólnego przeznaczenia, zakaźnymi oraz wysoce zakaźnymi.